info-200240@edu.mon.bg

200240@edu.mon.bg

Телефон: 056 544 117

СТИПЕНДИИ

Правила за отпускане на стипендии

Заявление отличен успех СУ

Заявление стипендия без родител СУ

Заявление социална стипендия СУ