info-200240@edu.mon.bg

200240@edu.mon.bg

Телефон: 056 544 117

50 години по-силно, по-високо, по-бързо!

Спортно училище “Юрий Гагарин” Бургас ТЪРСИ :

▶️Заместник-директор спортна дейност;
▶️Учител по Математика и ИТ – пълен норматив, по заместване;
▶️Ръководител направление ИКТ – пълен норматив;
▶️Хигиенист – 1 щ.бр.;
⚠️Необходими документи:
1️⃣Заявление до Директора с ясна и точна мотивация за заемане на кандидатстваната позиция. (За заместник-директор спортна дейност се изисква и мотивационно писмо)
2️⃣Документи удостоверяващи съответната образователно-квалификационна степен – копие.
3️⃣Копие от трудова книжка.
4️⃣Трудова биография или професионално порт-фолио.
5️⃣Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца /при сключване на трудов договор/.
6️⃣Свидетелство за съдимост – копие /при сключване на трудов договор/.
✅️Документите се подават в сградата на училището, ЖК “Зорница”, бл.46 или на имейл info-200240@edu.mon.bg.
Срок за подаване на документи – всеки работен ден от 8:30:00 часа до 16:00 часа на място или по всяко време на имейла до 16:00 на 22.07.2024
⚠️До събеседване се допускат само кандидати с пълен комплект от посочените документи, подадени в срок и отговарящи на изискванията за заемане на длъжността, за която кандидатстват. Събеседването се провежда по точен график, за който ще бъдете уведомени предварително. Изнасянето на списъците на одобрените кандидати, графикът за провеждане на събеседването , както и името на избрания кандидат се изнася в сайта училището – www.sportnotoburgas.com
👉Повече информация за обявите може да намерите и на https://ruoburgas.bg/obiavi.html

Държавен план-прием за учебната 2024-2025 г.

АКТУАЛНИ НОВИНИ