info-200240@edu.mon.bg

200240@edu.mon.bg

Телефон: 056 544 117

КОЛЕКТИВ

РЪКОВОДСТВО

Янчо Стойчев Директор
Аспасия Петкова Зам. Директор СП
Красимира Якимова Зам. Директор УД
Таня Георгиева Зам. Директор АСД

УЧИТЕЛИ

Нели Иванова Маркова Главен учител история и цивилизации
Мустафа Ахмед Ебазир РНИКТ
Росица Славова Хаджиилиева Старши учител биология и здравно образование
Евгения Георгиева Кривулева Старши учител математика
Пролетина Димитрова Матарова Старши учител математика и информационни технологии
Зорница Янева Кирова Старши учител математика
Кристина Янкова Андонова                                Учител математика и информационни технологии
Галя Георгиева Лекова Старши учител география и икономика
Димитрина Михалева Тименова Старши учител физика и астрономия
Зорница Димитрова Димитрова Старши учител английски език
Живка Делчева Ангелова Старши учител английски език
Таня Василева Спасова Старши учител български език и литература
Димитър Дончев Иванов Старши учител български език и литература
Динко Маринов Динков                                    Старши учител български език и литература
Веселина Стоянова Градева Старши учител български език и литература
Лъчезара Станева Добрева Учител български език и литература и руски език
Боряна Стефанова Начева Старши учител теоретично обучение
Тодор Ангелов Ангелов                               Старши учител теоретично обучение
Мануел Зафиров Зафиров Старши учител изобразително изкуство
Гергана Димитрова Катрапелова                     Учител химия и опазване на околната среда
Николина Стоянова Стоянова                  Старши учител философия
Росица Калоянова Грозева Старши възпитател
Стела Ламбова Стаматова Старши възпитател
Румен Колев Кайряков Старши възпитател
Цветалина Методиева Пасева Възпитател

ТРЕНЬОРИ

Златомир Цветанов Стоянов Борба класически стил
Илиян Стефанов Стефанов Борба класически стил
Николай Данков Дачев Борба класически стил
Николай Петров Милков Борба свободен стил
Мариян Атанасов Тодоров Борба свободен стил
Мирослав Николаев Милков Борба свободен стил
Соня Иванова Стойчева Плуване
Хариета Кеворк Гарибян Плуване
Стоян Янчев Стойчев Плуване
Радка Янкова Вражева Художествена гимнастика
Мария Здравкова Калангерова Художествена гимнастика
Вера Христова Петкова Лека атлетика
Радослав Евгениев Суслеков Бокс
Женя Тодорова Станева Акробатика
Гергана Колева Денева Акробатика
Красимира Йорданова Щерева Акробатика
Нина Русева Николова Баскетбол
Георги Стоянов Терзиев Футбол

КОЛЕКТИВ

РЪКОВОДСТВО

Янчо Стойчев

Директор

Аспасия Петкова

Зам. Директор СП

Красимира Якимова

Зам. Директор УД

Таня Георгиева

Зам. Директор АСД

УЧИТЕЛИ

Нели Иванова Маркова

Главен учител история и цивилизации

 

Росица Славова Хаджиилиева

Старши учител биология и здравно образование

Евгения Георгиева Кривулева

Старши учител математика

Пролетина Димитрова Матарова

Старши учител математика и информационни технологии

Зорница Янева Кирова

Старши учител математика

Кристина Янкова Андонова

Учител математика и информационни технологии

Галя Георгиева Лекова

Старши учител география и икономика

Димитрина Михалева Тименова

Старши учител физика и астрономия

Зорница Димитрова Димитрова

Старши учител английски език

Живка Делчева Ангелова

Старши учител английски език

Таня Василева Спасова

Старши учител български език и литература

Димитър Дончев Иванов

Старши учител български език и литература

Динко Маринов Динков

Старши учител български език и литература

Веселина Стоянова Градева

Старши учител български език и литература

Ирина Начева Кръстевич

Старши учител български език и литература и руски език

Боряна Стефанова Начева

Старши учител теоретично обучение

Тодор Ангелов Ангелов

Старши учител теоретично обучение

Мануел Зафиров Зафиров

Старши учител изобразително изкуство

Гергана Димитрова Катрапелова

Учител химия и опазване на околната среда

Николина Стоянова Стоянова

Старши учител философия

Росица Калоянова Грозева

Старши възпитател

Стела Ламбова Стаматова

Старши възпитател

Румен Колев Кайряков

Старши възпитател

Цветалина Методиева Пасева

Възпитател

ТРЕНЬОРИ

Златомир Цветанов Стоянов

Борба класически стил

Илиян Стефанов Стефанов

Борба класически стил

Николай Данков Дачев

Борба класически стил

Николай Петров Милков

Борба свободен стил

Мариян Атанасов Тодоров

Борба свободен стил

Мирослав Николаев Милков

Борба свободен стил

Соня Иванова Стойчева

Плуване

Хариета Кеворк Гарибян

Плуване

Стоян Янчев Стойчев

Плуване

Теодора Дойнова Янева

Плуване

Радка Янкова Вражева

Художествена гимнастика

Мария Здравкова Калангерова

Художествена гимнастика

Вера Христова Петкова

Лека атлетика

Радослав Евгениев Суслеков

Бокс

Женя Тодорова Станева

Акробатика

Гергана Колева Денева

Акробатика

Нина Русева Николова

Баскетбол

Петко Костадинов Янков

Баскетбол

Георги Стоянов Терзиев

Футбол