info-200240@edu.mon.bg

200240@edu.mon.bg

Телефон: 056 544 117

КОЛЕКТИВ

РЪКОВОДСТВО

Янчо Стойчев

Директор y.stoychev@sportnotoburgas.com
Аспасия Петкова Зам. Директор СП a.petkova@sportnotoburgas.com
Красимира Якимова Зам. Директор УД k.yakimova@sportnotoburgas.com
Таня Георгиева Зам. Директор АСД t.petrunova@sportnotoburgas.com

 

УЧИТЕЛИ

Нели Иванова Маркова

Главен учител история и цивилизации n.markova@sportnotoburgas.com
Мустафа Ахмед Ебазир РНИКТ m.ebazir@sportnotoburgas.com
Росица Славова Хаджиилиева Старши учител биология и здравно образование r.hadzhiilieva@sportnotoburgas.com
Евгения Георгиева Кривулева Старши учител математика e.krivuleva@sportnotoburgas.com
Пролетина Димитрова Матарова Старши учител математика и информационни технологии p.matarova@sportnotoburgas.com
Зорница Янева Кирова Старши учител математика z.kirova@sportnotoburgas.com
Кристина Янкова Андонова                                Учител математика и информационни технологии k.andonova@sportnotoburgas.com
Галя Георгиева Лекова Старши учител география и икономика g.lekova@sportnotoburgas.com
Димитрина Михалева Тименова Старши учител физика и астрономия d.timenova@sportnotoburgas.com
Зорница Димитрова Димитрова Старши учител английски език z.dimitrova@sportnotoburgas.com
Живка Делчева Ангелова Старши учител английски език z.angelova@sportnotoburgas.com
Таня Василева Спасова Старши учител български език и литература t.spasova@sportnotoburgas.com
Димитър Дончев Иванов Старши учител български език и литература d.ivanov@sportnotoburgas.com
Динко Маринов Динков Старши учител български език и литература d.dinkov@sportnotoburgas.com
Веселина Стоянова Градева Старши учител български език и литература v.gradeva@sportnotoburgas.com
Лъчезара Станева Добрева Учител български език и литература и руски език l.dobreva@sportnotoburgas.com
Боряна Стефанова Начева Старши учител теоретично обучение b.nacheva@sportnotoburgas.com
Тодор Ангелов Ангелов                               Старши учител теоретично обучение t.angelov@sportnotoburgas.com
Мануел Зафиров Зафиров Старши учител изобразително изкуство m.zafirov@sportnotoburgas.com
Гергана Димитрова Катрапелова                     Учител химия и опазване на околната среда g.katrapelova@sportnotoburgas.com
Николина Стоянова Стоянова                  Старши учител философия n.stoyanova@sportnotoburgas.com
Росица Калоянова Грозева Старши възпитател r.grozeva@sportnotoburgas.com
Стела Ламбова Стаматова Старши възпитател s.stamatova@sportnotoburgas.com
Румен Колев Кайряков Старши възпитател r.kayryakov@sportnotoburgas.com
Цветалина Методиева Пасева Възпитател tsv.paseva@sportnotoburgas.com

 

ТРЕНЬОРИ

Златомир Цветанов Стоянов Борба класически стил
Илиян Стефанов Стефанов Борба класически стил
Николай Данков Дачев Борба класически стил
Николай Петров Милков Борба свободен стил
Мариян Атанасов Тодоров Борба свободен стил
Мирослав Николаев Милков Борба свободен стил
Соня Иванова Стойчева Плуване
Хариета Кеворк Гарибян Плуване
Стоян Янчев Стойчев Плуване
Радка Янкова Вражева Художествена гимнастика
Мария Здравкова Калангерова Художествена гимнастика
Вера Христова Петкова Лека атлетика
Радослав Евгениев Суслеков Бокс
Женя Тодорова Станева Акробатика
Гергана Колева Денева Акробатика
Красимира Йорданова Щерева Акробатика
Юлиян Пламенов Радионов Баскетбол
Георги Стоянов Терзиев Футбол

КОЛЕКТИВ

РЪКОВОДСТВО

Янчо Стойчев

Директор

E-mail: y.stoychev@sportnotoburgas.com

 

Аспасия Петкова

Зам. Директор СП

E-mail: a.petkova@sportnotoburgas.com

 

Красимира Якимова

Зам. Директор УД

E-mail: k.yakimova@sportnotoburgas.com

 

Таня Георгиева

Зам. Директор АСД

E-mail: t.petrunova@sportnotoburgas.com

 

УЧИТЕЛИ

Нели Иванова Маркова
Главен учител история и цивилизации
E-mail: n.markova@sportnotoburgas.com

Мустафа Ахмед Ебазир
РНИКТ
E-mail: m.ebazir@sportnotoburgas.com

Росица Славова Хаджиилиева
Старши учител биология и здравно образование
E-mail: r.hadzhiilieva@sportnotoburgas.com

Евгения Георгиева Кривулева
Старши учител математика
E-mail: e.krivuleva@sportnotoburgas.com

Пролетина Димитрова Матарова
Старши учител математика и информационни технологии
E-mail: p.matarova@sportnotoburgas.com

Зорница Янева Кирова
Старши учител математика
E-mail: z.kirova@sportnotoburgas.com

Кристина Янкова Андонова
Учител математика и информационни технологии
E-mail: k.andonova@sportnotoburgas.com

Галя Георгиева Лекова
Старши учител география и икономика
E-mail: g.lekova@sportnotoburgas.com

Димитрина Михалева Тименова
Старши учител физика и астрономия
E-mail: d.timenova@sportnotoburgas.com

Зорница Димитрова Димитрова
Старши учител английски език
E-mail: z.dimitrova@sportnotoburgas.com

Живка Делчева Ангелова
Старши учител английски език
E-mail: z.angelova@sportnotoburgas.com

Таня Василева Спасова
Старши учител български език и литература
E-mail: t.spasova@sportnotoburgas.com

Димитър Дончев Иванов
Старши учител български език и литература
E-mail: d.ivanov@sportnotoburgas.com

Динко Маринов Динков
Старши учител български език и литература
E-mail: d.dinkov@sportnotoburgas.com

Веселина Стоянова Градева
Старши учител български език и литература
E-mail: v.gradeva@sportnotoburgas.com

Лъчезара Станева Добрева
Учител български език и литература и руски език
E-mail: l.dobreva@sportnotoburgas.com

Боряна Стефанова Начева
Старши учител теоретично обучение
E-mail: b.nacheva@sportnotoburgas.com

Тодор Ангелов Ангелов
Старши учител теоретично обучение
E-mail: t.angelov@sportnotoburgas.com

Мануел Зафиров Зафиров
Старши учител изобразително изкуство
E-mail: m.zafirov@sportnotoburgas.com

Гергана Димитрова Катрапелова                    
Учител химия и опазване на околната среда
E-mail: g.katrapelova@sportnotoburgas.com

Николина Стоянова Стоянова                 
Старши учител философия
E-mail: n.stoyanova@sportnotoburgas.com

Росица Калоянова Грозева
Старши възпитател
E-mail: r.grozeva@sportnotoburgas.com

Стела Ламбова Стаматова
Старши възпитател
E-mail: s.stamatova@sportnotoburgas.com

Румен Колев Кайряков
Старши възпитател
E-mail: r.kayryakov@sportnotoburgas.com

Цветалина Методиева Пасева
Възпитател
E-mail: tsv.paseva@sportnotoburgas.com

ТРЕНЬОРИ

Златомир Цветанов Стоянов

Борба класически стил

Илиян Стефанов Стефанов

Борба класически стил

Николай Данков Дачев

Борба класически стил

Николай Петров Милков

Борба свободен стил

Мариян Атанасов Тодоров

Борба свободен стил

Мирослав Николаев Милков

Борба свободен стил

Соня Иванова Стойчева

Плуване

Хариета Кеворк Гарибян

Плуване

Стоян Янчев Стойчев

Плуване

Радка Янкова Вражева

Художествена гимнастика

Мария Здравкова Калангерова

Художествена гимнастика

Вера Христова Петкова

Лека атлетика

Радослав Евгениев Суслеков

Бокс

Женя Тодорова Станева

Акробатика

Гергана Колева Денева

Акробатика

Красимира Йорданова Щерева

Акробатика

Юлиян Пламенов Радионов

Баскетбол

Георги Стоянов Терзиев

Футбол