info-200240@edu.mon.bg

200240@edu.mon.bg

Телефон: 056 544 117

ГРАФИЦИ

График за дежурствата по коридорите 2 срок

График за консултиране на родители 2 срок

График за консултиране на ученици 2 срок

Дневен режим 2 учебен срок

Обобщено седмично разписание на класовете 2 учебен срок

График за провеждане на часа на класа - I срок

Изменение на заповед - ваканции

График на консултации на учители с ученици - I срок

Дневен режим 1 срок 23-24

График на класните ръководители - I срок