info-200240@edu.mon.bg

200240@edu.mon.bg

Телефон: 056 544 117

ГРАФИЦИ

График на класните ръководители - I срок

График за провеждане на часа на класа - I срок

Изменение на заповед - ваканции

График на консултации на учители с ученици - I срок