info-200240@edu.mon.bg

200240@edu.mon.bg

Телефон: 056 544 117

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

РЪКОВОДСТВО

Марин Калев Димитров Председател

ЧЛЕНОВЕ

Надежда Василева Представител на ММС
Милен Георгиев Представител на работодателите
Анета Кърджева
Анелия Вичева

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

РЪКОВОДСТВО

Марин Калев Димитров

Председател

ЧЛЕНОВЕ

Надежда Василева

Представител на ММС

Милен Георгиев

Представител на работодателите

Анета Кърджева

Анелия Вичева