info-200240@edu.mon.bg

200240@edu.mon.bg

Телефон: 056 544 117

🏫Спортно училище “Юрий Гагарин” е едно от одобрените училища от Министерство на образованието и науката, които да участват в дейности по изпълнението на проект “Успех за теб”, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП “Образование 2021-2027”.
📚 В края на месец Февруари започна изпълнението на Дейност 4 “Обща подкрепа за личностно развитие за достъп и трайно приобщаване на учениците в училищното образование” чрез одобрена група по занимания по интереси: Клуб “Фолклор и традиции” в тематична подобласт “Изкуства и култура”.
🤍❤️🍀Учениците, включени в групата, под ръководството на техният ръководител г-жа Лъчезара Добрева и с класния ръководител г-жа Боряна Начева, изработиха мартенички за всички ученици, учители и треньори.
🤍❤️ Честита Баба Марта 🤍❤️