info-200240@edu.mon.bg

200240@edu.mon.bg

Телефон: 056 544 117

🏫 Информационна среща с представител на НСА “Васил Левски”, София/National Sports Academy “Vassil Levski”, Bulgaria , гл.ас. Илия Димитров,доктор, се проведе в Спортно училище “Юрий Гагарин”
🏃🤸🏽‍♀️⛹️🤾🚴🤼🏊 Ученици от X,XI и XII клас получиха изчерпателна информация, относно възможностите за кандидатстване във единственото специализирано висше училище в България, което предлага образование на университетско ниво по три основни направления – Спорт, Педагогика на обучението по физическо възпитание, Обществено здраве .
🧑‍🎓 Висококвалифицираният преподавателски състав и огромна спортна база, дават възможност за отлична подготовка и високи спортни постижения в 67-те вида спорт, в които е акредитирана Академията.
📚И накрая в минутите за рефлексия още веднъж се убедихме в интереса на учениците за тяхното бъдещо развитие в НСА – Васил Левски